MFC De Statie [Sas van Gent] - GGD Zeeland / Centrum voor Jeugd & Gezin

GGD Zeeland / Centrum voor Jeugd & Gezin

Het Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) is een samenwerkingsverband waarin verschillende beroepskrachten van organisaties samenwerken in opdracht van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten: Hulst, Terneuzen en Sluis. In het CJG werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, school- en jeugdmaatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en assistentes samen. Zij zetten zich samen in voor een drempelvrij CJG waar je snel, dichtbij en deskundig wordt geholpen. 

Het Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over het opgroeien, de opvoeding of de gezondheid van hun kind. Om uw vragen zo snel en goed mogelijk te beantwoorden zoekt het CJG actief de samenwerking op met bijvoorbeeld huisartsen, huisvesting, werk en inkomen, onderwijs, kinderopvang, de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en veiligheid.

Openingstijden:

Op afspraak.

Contactinformatie:

Telefoon: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 0115 - 695 248
E-mail: info@cjgzeeuwsvlaanderen.nl
Website: www.cjgzeeuwsvlaanderen.nl

Het kantoor van het Centrum voor Jeugd en Gezin is gelegen op de eerste verdieping van het multifunctioneel centrum en is per trap of lift bereikbaar.

 

« Terug naar Zorg & Welzijn