MFC De Statie [Sas van Gent] - Vacature bedrijfsleider

Vacature bedrijfsleider


Stichting Beheer De Statie is op zoek naar een:

Bedrijfsleider (m/v)

Voor Sporthal en Multifunctioneel centrum

De omvang van het dienstverband is gemiddeld 32 uur per week.

 

Algemene informatie

In multifunctioneel centrum De Statie aan de Canadalaan te Sas van Gent, zijn de functies basisonderwijs en kinderopvang, cultuur en ontspanning, zorg en welzijn + sport en recreatie bij elkaar ondergebracht. Stichting Beheer De Statie is binnen het centrum verantwoordelijk voor de exploitatie en het facilitair beheer van de sporthal, het wijkcentrum en de horecavoorziening. Daarnaast kunnen met de overige gebruikers van het gebouw afspraken worden gemaakt over het facilitaire beheer van hun ruimten. De Statie beoogt het voorzieningenniveau en de kwaliteit van leefbaarheid in de kern Sas van Gent te verhogen. Het bestuur van de stichting heeft de wens om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Functie-informatie

Om vorm en inhoud te geven aan de onder de verantwoordelijkheid van de Stichting vallende taken, staat een bedrijfsleider aan het hoofd van de interne organisatie. Deze legt rechtstreeks verantwoording af aan het stichtingsbestuur en ondersteunt het bestuur bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Binnen het multifunctionele centrum worden ruimten gebruikt door verschillende organisaties: Basisschool De Statie, Stichting Kinderopvang, Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk en verschillende andere organisaties uit Sas van Gent en omgeving.

Van de bedrijfsleider wordt verwacht dat hij of zij de samenwerking van deze organisaties stimuleert en faciliteert. De bedrijfsleider geeft daarbij leiding aan de medewerkers die voor de stichting werkzaam zijn in de sporthal, het wijkcentrum en de horeca. Op dit moment zijn dit vijf (gedeeltelijk parttime) medewerkers. Tevens draagt de bedrijfsleider zorg voor de PR, communicatie en het uitvoeren van de financiële administratie.

Functie-eisen

Kerncompetenties voor deze functie zijn: communicatief vaardig, maatschappelijk sensitief, bedrijfskundig inzicht, gastvrij en enthousiasmerend, overtuigingskracht en gevoel voor dynamiek tussen  het bestuur, gemeente, medehuurders en gebruikers. Deze functie vraagt het constant vinden van een balans tussen zakelijk en maatschappelijk belang. Van de bedrijfsleider wordt een flexibele inzet verwacht ten aanzien van de te verrichten taken en de inzetbaarheid. Een kandidaat heeft HBO-werk- en denkniveau, bijvoorbeeld verkregen door het met een goed gevolg afleggen van een HBO-opleiding Hotelschool. Een psychologische test kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie en sollicitatie

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld met inachtneming van de cao Horeca en Aanverwante Bedrijven (schaal 8). Voor vragen over de functie en de procedure kunt u terecht bij de voorzitter van het bestuur, de heer R. Noët (tel. 0115-452493). Schriftelijke sollicitaties met c.v. kunnen tot uiterlijk 21 september a.s. worden ingediend via het emailadres: mfcsas@zeelandnet.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Terug naar het overzicht