MFC De Statie [Sas van Gent] - Voordracht over Joannes ('Jan') de Meijer

Voordracht over Joannes ('Jan') de Meijer

Voordracht over Joannes Bernardus ('Jan') de Meijer (1774-1861)

De naam van ‘de rijke Jan Meijer’ heeft meer dan 150 jaar na zijn overlijden nog steeds een bekende klank bij oudere inwoners van Sas van Gent. In deze voordracht zal zijn herkomst en zijn huwelijk met Joanna Maria de Letter uit Westdorpe (1780-1862) geschetst worden en zal besproken worden hoe hij zijn fortuin heeft kunnen opbouwen. De spreker zal ingaan op de belangrijke plaats die Jan de Meijer in de gemeente en de katholieke parochie heeft ingenomen. Het kinderloos gestorven echtpaar verdient het, herinnerd te worden vanwege het feit dat het zijn woonhuis (het huidige ‘Oude Klooster’) aan de parochie naliet om onderwijs aan meisjes mogelijk te maken en vanwege het feit dat zij de fondsen fourneerden waarmee een nieuwe parochiekerk (de huidige ‘Cuyperskerk’) gebouwd kon worden.