MFC De Statie [Sas van Gent] - Lezing 'Licht op de immigratie eind 17de eeuw in Oost Z.Vl.

Lezing 'Licht op de immigratie eind 17de eeuw in Oost Z.Vl.

‘Licht op de immigratie eind 17de eeuw in Oost Zeeuws-Vlaanderen’  Door Harold Sarneel

Aan de hand van een reconstructie van het leven van voorouder Cornelis gaat de spreker op zoek naar het dagelijks leven van een immigrant in het laatste kwart van de 17de eeuw in Oost Zeeuws-Vlaanderen, meer bepaald het Hulster Ambacht.

Een fictief verhaal, maar gebaseerd op feiten en historische bronnen.

Wat misschien maar weinigen weten is dat in de periode tussen het einde van de Tachtigjarige Oorlog (1648) en het begin van de Franse Tijd (1794) ruim 30 procent van de volwassen bewoners van het Hulster Ambacht immigrant was …. Waar kwamen ze vandaan? Hoe ging dat toen? Wat speelde er in die tijden? Welke problemen waren er? Welke oplossingen werden gevonden? Waren er elders in Zeeuws-Vlaanderen nog meer grote groepen immigranten en wat weten we daarvan?

Cijfers, anekdotes, verzinsels, theorieën, begrippen, bewijzen en vele beelden zullen de revue passeren. Net als enkele vergelijkingen met onze huidige tijd.

Ook Sas wordt niet vergeten…

Toegang: gratis.