MFC De Statie [Sas van Gent] - Intocht Sinterklaas

Intocht Sinterklaas

Zaterdag 16 november, om 14.00 uur, zet Sint Nicolaas weer voet aan wal aan de Prinsenkade – Museumhaven te Sas van Gent en is daarbij vergezeld van zijn trouwste Zwarte Pieten. De kindervoorstelling in MFC de Statie start deze middag om 15.15uur en duurt tot ongeveer 16.30uur. 

Bij de Museumhaven is een podium gebouwd, vanaf waar de gemeentelijke vertegenwoordiger Sint en de Pieten welkom zal heten. Ook Sint Nicolaas zal dan de Sasse kinderen en volwassenen toespreken.
Hierna zal hij ruim de tijd nemen om de kinderen op de kade persoonlijk te begroeten. Hij zal proberen om zoveel mogelijk handjes te geven en natuurlijk zullen de Pieten hun uiterste best doen om die kinderhandjes te vullen.
Na de toespraken gaat men met een kleine rondrit door de kern naar het Multifunctieel Centrum De Statie (MFC De Statie) voor een samenkomst van Sint en zijn Pieten en de basisschoolgroepen 1,2,3,4,5,6 en peuters.
Oudere kinderen mogen, als er ruimte is, best wel met kleine broertje of zusje de zaal in. Maar in eerste instantie is het bedoeld voor alle kinderen t/m 8 jaar dus; ook voor die van buiten Sas van Gent.
Deze bijeenkomst zal ongeveer 1 uur duren.
De Pieten laten dan weer in een toneelstuk zien wat zij zoal tijdens hun verblijf in Spanje en daarbuiten meemaken.
Ook de Sint heeft in het stuk wel weer een bijrolletje. Het wordt zeker weer een heel erg leuk samenzijn.
Na de kinderen zijn de oudsten aan de beurt, want na het MFC De Statie verplaatst het gezelschap zich naar de Zorginstelling De Redoute voor een gezellige afsluiting van de Sint Nicolaasintocht te Sas van Gent.